Βασιλεία Πελεκούδα

  • Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Απόφοιτη Base Training Academy
  • Πτυχίο πιστοποίησης "Pilates Matwork Instructor"
  • Απόφοιτη Grafts Hellas
  • Πτυχίο πιστοποίησης Pilates equipment (Reformer Cadillac Chair, barrel)
  • Πτυχίο πιστοποίησης για "TRX suspension training"
  • Πτυχίο πιστοποίησης για "Stretching method" από τον εισηγητή Nissim Zoares
  • Πτυχίο πιστοποίησης "Aerial control pilates"