Στέφανος Καρμαλης

  • Απόφοιτος του τμήματος φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Αθηνών
  • Απόφοιτος της σχολής GRAFTS με ειδίκευση σε Pilates Mat (level 1-2) & Equipment (level 1-2)
  • Συνεχής ενημέρωση με σεμινάρια φυσικοθεραπείας
  • Έχει εργαστεί ως φυσιοθεραπευτής ποδοσφαιρικών ομάδων