Λένα Κλαδάκη

  • Έχει εκπαιδευτεί στην διδασκαλία της αυθεντικής μεθόδου Pilates από το Pilates studio of Los Angeles στο mat Pilates και από το Athens Pilates studio σε Pilates equipment ( reformer, Cadillac, ladder barrel, wunda chair, high chair )
  • Έχει παρακολουθήσει μέρος του κύκλου μαθημάτων του τμήματος φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθηνών με σκοπό την περαιτέρω κατάρτισή της στην ανατομία και τη μηχανική του σώματος
  • Με σεβασμό στο σώμα και την κίνηση διδάσκει την αυθεντική μέθοδο του Joseph Pilates ενώ συνεχίζει την εκπαίδευση της παρακολουθώντας επιλεγμένα εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια από διακεκριμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους δασκάλους αυθεντικού Pilates ( Sonje Mayo, Jay Grimes, Peter Roel, Kathi Ross Nash, Alisa Wyatt, Melinda Bryan )