Όροι και προϋποθέσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12ΩΡΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ PERSONAL TRAINING ΚΑΙ REFORMER PILATES

Τα μέλη του Shape Health Club που έχουν ορίσει ραντεβού Personal Training/Reformer Pilates, μπορούν να ακυρώσουν ή αναβάλλουν το προκαθορισμένο μάθημα, ενημερώνοντας την γραμματεία 12 ώρες πριν την έναρξη του (πλην εκτάκτου). Σε περίπτωση μη έγκυρης ακύρωσης ή απουσίας τα μαθήματα θα χρεώνονται κανονικά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ/ΠΑΡΟΧΩΝ

Η διάρκεια ισχύος των συνδρομών/παροχών είναι απολύτως συγκεκριμένη και η ημερομηνία λήξης τους είναι οριστική.