Σοφία Χωριανοπούλου

Σοφία Χωριανοπούλου
  • Δίπλωμα Pilates Matwork Level 1,2 από τη Base Training
  • Δίπλωμα Pilates Equipment Reformer από τη Base Training
  • Δίπλωμα Presenter Elite –Ειδίκευση στο Dance Aerobic από την A.F. studies
  • Δίπλωμα Aerobic Instructor, Master Instructor Fight Bo Trainer και Dance Aerobic Instructor από την A.F. studies
  • Εισηγήτρια σε συνέδρια της A.F. studies. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε Γερμανία, Τσεχία και Αθήνα
  • Διαθέτει μεγάλη εμπειρία από εργασία σε πολλά γυμναστήρια της Αθήνας