Επικοινωνία

Χρειάζεστε διευκρινήσεις;

Οι ερωτήσεις και τα σχόλια σας μας είναι χρήσιμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσω email στη διεύθυνση: info@shapehealthclub.gr
Στα τηλέφωνα: 210 9356137 και 210 9342933

Μαρίνα Σταυρινού

Μαρίνα Σταυρινού
  • Σπούδασε Νηπιαγωγός-Παιδαγωγός στην Αθήνα και εργάστηκε σε Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία
  • Ασχολήθηκε με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων σε Διαφημιστική εταιρεία
  • Certified Customer Service Specialist
  • Με εξειδίκευση στις Δημόσιες Σχέσεις και διοίκηση από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Υπεύθυνη επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στο Shape Health Club από το 2004